WOLFEL LARMKONTOR

Vízvédelemfelszín alatti víz

  • meg kell óvni a felbecsülhetetlen értékű, eddig még érintetlen felszín alatti vízkészletet, mert ezzel a bennünket követő generációk életelemét biztosítjuk;

felszíni víz

  • felszíni vizeink minőségét folyamatosan és egyre fokozottabb mértékben kell javítanunk;
  • mivel földrajzi adottságaink miatt nagy folyóink tekintetében „alvízi” országnak számítunk, feltétlen prioritást élvez és elengedhetetlen a közös érdekeink mentén való nemzetközi együttműködés;

szennyvízkezelés

  • mintegy 15-20 év feladata az, hogy teljes mértékben teret nyerjen és országos méretekre kiterjedően megvalósuljon a környezetkímélő szennyvíztisztítási technológia – hisz felelősek vagyunk a bennünket körülvevő természetért, az eljövendő generációkért is.

Szolgáltatásaink

  • a vizekre hatással levő beavatkozások következményeinek meghatározása, elemzése és értékelése;
  • javaslat kidolgozása a vizek minőségének megőrzésére, a vonatkozó előírások figyelembe vételével;
  • a vizeket terhelő kibocsátások és igénybevételek, továbbá a vizek állapotára vonatkozó értékek meghatározása, a kibocsátások és igénybevételek minősítése;
  • a rendkívüli vízszennyezésekkel összefüggő, a vizeket, illetve a környezetet érő károk elhárítási feladataiban való szakértői részvétel, tanácsadás, tervezés,
  • intézkedési program kidolgozása a vizeket veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenységek szennyezéscsökkentésére;
prevencio kft