WOLFEL LARMKONTOR
TalajvédelemNemzeti kincsünk és természeti erőforrásaink között nagy értéket képviselnek talajaink, melyek jelenleg még viszonylag kedvező állapotban vannak. A talaj bizonyos szempontból szintén az élet hordozója, hiszen feltétele a jó minőségű, egészséges élelmiszer előállításának, valamint meghatározó szerepet játszik az embert körülvevő kellemes környezet kialakításában azáltal, hogy életteret biztosít a növényeknek, állatoknak – védelme és megőrzése az egészséges élet záloga.
  • A jövőben sokkal több figyelmet kell fordítani talajaink mennyiségi és minőségi megőrzésére;
  • meg kell állítani a természetes állapotú talajok területének csökkenését, a termőréteg elvékonyodását;
  • a lehető legkevesebbre kell csökkenteni a talajba jutó szennyezőanyag mennyiségét, és különös gondot kell fordítani a felelőtlen gazdálkodás következtében már elszennyeződött talajok megtisztítására.

Szolgáltatásaink

  • a földterületek általános talajvédelmi követelményrendszerének figyelembe vételével történő vizsgálatok, ellenőrzések, értékelések végzése,
  • a talajt terhelő kibocsátások és igénybevételek, továbbá a talaj állapotára vonatkozó értékek meghatározása, a talajt érő kibocsátások és igénybevételek minősítése;
  • a rendkívüli talajszennyezésekkel összefüggő, a talajt, illetve a környezetet érő károk elhárítási feladataiban való szakértői részvétel, tanácsadás, tervezés,
  • intézkedési program kidolgozása a talajt veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenységek szennyezéscsökkentésére;
  • környezeti kármentesítési feladatok (felmérések, elemzések, kárelhárítási terv kidolgozása, kivitelezés).

 

prevencio kft